Plaćanje

kategorija posjeduje kategoriju ukupno

A1

-

3.984,50 kn

A1

B, C, CE

1.162,00 kn

A2

-

4.144,50 kn

A2

A1

1.218,00 kn

A2

B, C, CE

2.610,00 kn

A

A2

870,00 kn

A

B

2.610,00 knkategorija posjeduje kategoriju ukupno

B

-

5.697,50 kn

B

A1, A2, A, AM

4.402,60 knkategorija posjeduje kategoriju ukupno

C

B, BE

4.832,25 kn

CE

C

3.810,75 knU svim cijenama uključen je i PDV.

Sve naše usluge možete plaćati na razne načine prema dogovoru kod upisa.