Plaćanje

kategorija posjeduje kategoriju ukupno
A1 - 495,00 €
A1 B, C 224,00 €
A2 - 760,00 €
A2 A1 259,00 €
A2 B, C 555,00 €
A A2 185,00 €
A B 555,00 €kategorija posjeduje kategoriju ukupno
B - 977,50 €
B A1, A2 751,00 €kategorija posjeduje kategoriju ukupno
C B, BE 765,00 €
CE C 650,00 €U svim cijenama uključen je i PDV.

Sve naše usluge možete plaćati na razne načine prema dogovoru kod upisa.